เพิ่มคลังสินค้า (หลายสต็อก)

#คลังสินค้า 30/01/2019

  1. ไปที่เมนู การตั้งค่า   ดังรูป
2. เลือกเมนู
“คลังสินค้า”
3. หลังจากคลิกเมนู 
“คลังสินค้า”  แล้ว จะปรากฎหน้าจัดการคลังสินค้า4. กรอกรายละเอียด คลังสินค้าของร้านค้า จากนั้นคลิก  “บันทึก” 
5. จะได้คลังสินค้าใหม่ ที่นอกจากคลังหลัก (Main)6.กรณีคลังสินค้า ใช้สต็อกเดียวกัน : ให้ติ๊กหน้าต่างด้านขวาที่ช่องเล็กๆ

“คลังสินค้าใช้จำนวนสต็อกร่วมกัน” จากนั้นคลิก  “บันทึก” 


7. เมื่อเพิ่มคลังสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเพิ่มสินค้าลงคลัง ได้ที่ เพิ่มสินค้าในคลัง


8. เพิ่มแอดมินหรือตัวแทนลงในคลังเพื่อสามารถสั่งสินค้าจากคลังนั้น ได้ที่ เพิ่มแอดมิน/ตัวแทน เข้าคลังสินค้า