เพิ่มสต๊อก

#สินค้า 27/03/2018


วิธีการเพิ่มสต็อกของสินค้าทำได้ 2 วิธี คือ เพิ่มในระบบ กับ เพิ่มสต็อกด้วย Excel


วิธีเพิ่มในระบบ


1. ไปที่หน้า สินค้า แล้วคลิก เครื่องหมาย + หลังจำนวนสต็อก2. ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการเพิ่ม แล้วเลือก Supplier กับ วันที่จ่ายเงิน 

   มีช่องหมายเหตุให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย

3. กด  เพิ่มสต็อก   แล้วจำนวนสต็อกก็จะเพิ่มเข้ามา
      หรือ ไปที่หน้าสินค้าที่ต้องการจะเพิ่มสต็อก แล้วคลิก  +เพิ่มสต็อก 
วิธีเพิ่มสต็อกด้วย Excel


1. ไปที่หน้า สินค้า แล้วคลิก เพิ่มสต็อกด้วย Excel
2. ในหน้าวิธีเพิ่มสต็อกด้วย Excel จะต้องเลือกหมวดหมู่สินค้าก่อน (หากต้องการเพิ่มสต็อก 

   เฉพาะบางหมวดหมู่ ) แล้วคลิก  Export to excel  

3. การใส่ข้อมูลของ Supplier จะต้องใช้รหัส(Code) ไปที่  ดูได้ที่หน้านี้ 
4. จากนั้นหน้าของผู้ขายจะขึ้นมา แล้วใช้รหัสของ Supplier เพื่อใส่ใน Excel
5. หลังจาก Export to excel ไฟล์ออกมา แล้วใส่ข้อมูล จำนวน (quantity), ต้นทุน (cost) 

   และ รหัสของ Supplier จากนั้น Save file แล้วคลิก  Import   Excel เข้ามาพร้อมกับข้อมูล
***ข้อแนะนำ: ในการ Import แต่ละครั้ง ไม่ควรมีข้อมูลเกิน 200 Row เพราะจะทำให้การ import ช้า***
***คำเตือน : ไม่ควรเปลี่ยน Column id เพราะข้อมูลในร้านของคุณจะมีโอกาสมั่วสูง***