เลือกธนาคาร

#ตั้งค่าทั่วไป 03/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า


 


2. คลิกในช่อง ธนาคาร
3. จากนั้นธนาคารจะขึ้นมาให้เลือก แล้วในหน้าสร้างออเดอร์จะมีธนาคารให้เลือกตามหน้าตั้งค่านี้

   แล้วเลือกธนาคารที่ต้องการ


4. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว คลิก  บันทึก