สร้าง Barcode

#สินค้า 03/04/2018


1. ไปที่หน้า สินค้า 
2. เลือกสินค้าทีต้องการสร้าง Barcode แล้วคลิก  พิมพ์บาร์โคด 
3. เลือกรายละเอียดที่แสดงบนบาร์โคด
4. เลือกจำนวน Column ที่ต้องการพิมพ์
5. เลือกจำนวน Row ที่ต้องการพิมพ์
6. เลือกสินค้าย่อยที่ต้องการพิมพ์
7. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิก  Print 
ตัวอย่างของ Barcode

 ** หมายเหตุ : เหมาะสำหรับกระดาษสติกเกอร์ Label แบบ A4