รายงาน Cash Flow

#รายงาน 28/03/2018


1. ไปที่หน้า รายงาน2. เลือก Cash Flow
รายงาน Cash flow มี 2 แบบ 

คือ แบบทั้งหมด และ แบบเฉพาะหน้าร้าน 

ถ้าต้องการดู Cash Flow ในช่วงเวลาที่ต้องการ ให้ใส่วันที่ค้นหาได้เลย


- รายงาน Cash flow ทั้งหมด จะแสดงรายรับ รายจ่ายทั้งหมด รวมทั้งขายหน้าร้านด้วย 
- รายงาน Cash Flow เฉพาะหน้าร้าน จะแสดงรายรับ - รายจ่าย จากข้อมูลยอดยอดขายหน้าร้านเท่านั้น