จัดการหมวดหมู่สินค้า

#สินค้า 23/04/2018

ก่อนที่จะสร้างสินค้า จะต้องสร้างหมวดหมู่ให้กับสินค้าก่อน


1. ไปที่หน้า สินค้า
2. คลิก   จัดการหมวดหมู่ 
3. คลิก  +เพิ่มหมวดหมู่  
4. ใส่ชื่อหมวดหมู่ และ Threshold แล้วคลิก  บันทึก 

   ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อสต็อกสินค้าในหมวดหมู่ต่ำกว่าค่า Threshold 
   สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ โดยตั้งค่า Threshold เป็น

   (ถ้าตั้ง Threshold ที่สินค้า จะเช็คการแจ้งเตือนที่ค่านั้น) 
5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลของหมวดหมู่สินค้า ให้คลิกที่ ชื่อหมวดหมู่ หรือ THRESHOLD 
6. หากต้องการลบสินค้า ให้คลิก ตามรูป