การแจ้ง/ตรวจหลักฐานการโอนเงิน

#ออเดอร์/รายการขาย 23/04/2018


1. คลิก แจ้งโอนเงิน


2. เลือกธนาคาร, บันทึก (เช่น ยอดโอน), วัน เวลา แล้วคลิก  บันทึก 

   ** ดูวิธีการตั้งค่าธนาคาร ได้ที่ เลือกธนาคาร
3. เมื่อแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สถานะออเดอร์จะเป็น โอนแล้ว