การแจ้ง/ตรวจหลักฐานการโอนเงิน

#ออเดอร์/รายการขาย 03/04/2018


1. เมื่อลูกค้าโอนเงินมา ให้แจ้งโอนเงิน โดยคลิก แจ้งโอนเงิน

  ดูวิธีการตั้งค่าเลือกธนาคารได้ที่ เลือกธนาคาร2. จากนั้นเลือกธนาคาร ใส่วันและเวลาที่โอนเข้ามา แล้วกด  บันทึก 
3. ให้กดยืนยันหรือปฏิเสธการแจ้งโอนเงิน ในขั้นตอนการตรวจหลักฐานการโอนเงิน

   ถ้าไม่มีขั้นตอนตรวจสอบการโอนเงินให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย


4. ถ้าเราต้องเลือกเฉพาะออเดอร์ที่ต้องการตรวจหลักฐานการโอนเงิน 

   ให้เลือกเมนู ตรวจหลักฐานการโอนเงิน แล้วระบบจะแสดงเฉพาะออเดอร์ที่แจ้งโอนเงินแล้ว และรอตรวจหลักฐานการโอนเงิน

   ดูวิธีการตั้งค่าตรวจหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ การสร้างรายการ
5. จากนั้นออเดอร์ที่รอตรวจหลักฐานการโอนเงินจะขึ้นมา พร้อมกับปุ่ม  ยืนยันทุกรายการ  และ เลือกธนาคาร ( สามารถคลิกเลือกธนาคารที่ต้องการตรวจสอบได้ )
6. ออเดอร์จะเรียงตามวันและเวลาที่แจ้งโอนเงิน (ออเดอร์ที่โอนเงินล่าสุดจะอยู่ด้านบน)