ปิดรายการ

#ออเดอร์/รายการขาย 23/04/2018


1. หลังจากส่งของแล้ว จะต้องทำการปิดรายการ โดยคลิก ส่งของ/ปิดรายการ
2. ใส่ข้อมูลบันทึก (เช่น เลขที่ EMS), ค่าใช้จ่าย และวันเวลา แล้วคลิก  ปิดรายการ 

   ข้อมูลออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว จะแสดงในหน้าประวัติ
3. หากต้องการปิดทุกรายการ ให้เลือกเมนู พิมพ์แล้ว
4. จากนั้นมีปุ่มปิดทุกรายการขึ้นมา ให้คลิก  ปิดทุกรายการ