ปิดรายการออเดอร์

#ออเดอร์/รายการขาย 27/03/2018


1. คลิก ปิดรายการ2. จากนั้นจะมีหน้าให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น  เลขที่ EMS หรือ เลือกส่ง EMS 

   เพื่อแจ้งลูกค้าหลังปิดรายการ แล้วคลิก  ปิดรายการ 
หากต้องการปิดทุกรายการจะต้องคลิก  Mark as printed 
 
3. ถ้าต้องการเลือกปิดทุกรายการพร้อมกันได้และออเดอร์นั้นได้คลิก Mark as printed แล้ว 

   ให้เลือกเมนู รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว) 

   แล้วคลิก  ปิดรายการด้วยExcel  หรือ  ปิดทุกรายการ