ปิดออเดอร์ด้วย Excel

#ออเดอร์/รายการขาย #Excel 12/03/2019

1. ไปที่เมนู  ออเดอร์
2. กดที่แถบด้านซ้ายมือ  จากนั้นเลือก   "3.รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว)"

ระบบจะขึ้นแสดงรายการออเดอร์ทั้งหมดที่โอนเงินเรียบร้อยที่กำลังรอหมายเลขพัสดุ 

3. กด    ปิดรายการด้วย Excel   

4 เมื่อขึ้นหน้าต่าง Close order 
เราสามารถทำได้ทั้ง 

- Export เป็นไฟล์ Excel 

- นำเข้าไฟล์ Excel ได้


4.1 กรณี Export รายการออเดอร์ทั้งหมดด้วย Excel   :  ให้คลิก       Export to Excel   
- หากต้องการ Import รายการออเดอร์ทั้งหมดด้วย Excel  ให้คลิก "เลือกไฟล์" 

  เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้ว จากนั้นกด     บันทึก   


4.2  กรณี  Import รายการออเดอร์ทั้งหมดด้วย Excel  (Import with Excel) :

 ให้คลิก "เลือกไฟล์"  ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ  จากนั้นกด "open" 
 เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว จากนั้นกด     บันทึก