การแจ้งโอนเงินแบบ COD

#ออเดอร์/รายการขาย #เก็บเงินปลายทาง COD 30/04/2018


1. คลิก  สร้างออเดอร์ 
2. ใส่ข้อมูลลูกค้า เพิ่มสินค้า จากนั้นเลือก ช่องทางการจัดส่ง

   ดูวิธีตั้งค่าการช่องทางการจัดส่ง ได้ที่ เลือกขนส่ง
3. เลือกช่องทางการจัดส่ง เป็น COD
4. แล้วคลิก  บันทึก 
5. คลิก แจ้งโอนเงิน    

   ดูวิธีตั้งค่าธนาคารที่แจ้งโอนเงิน ได้ที่ เลือกธนาคาร
6. คลิกรูปลูกศรตามรูป แล้วคลิก  บันทึก 
7. เมื่อพิมพ์ใบแปะกล่องส่งของ ในช่องผู้รับจะมีคำว่า เก็บเงินปลายทาง
8. จากนั้นปิดรายการนั้น