สร้างออเดอร์

#ออเดอร์/รายการขาย 23/04/2018


1. คลิก  สร้างออเดอร์ 
2. เลือกผู้จำหน่าย คือ owner หรือ ตัวแทนจำหน่าย
3. เลือกสินค้า โดยคลิก  เพิ่มสินค้า 
4. เลือกสินค้า โดย Search ชื่อสินค้า แล้วเลือกสินค้าย่อย จากนั้นเลือกราคา 

   มี 2 แบบ คือ ราคาปลีก และ ราคาส่ง
5. เพิ่มสินค้าในออเดอร์ได้อีก โดยคลิก  เพิ่มสินค้า 
6. หากต้องการลบสินค้า ให้คลิกตามรูป
7. หากต้องการใส่ส่วนลด ทางระบบมี 3 แบบ คือ ราคา, เปอร์เซ็นต์, และต้นทุน
8. เลือกแบบส่วนลด แล้วใส่จำนวน จากนั้นระบบจะคำนวณยอดรวมให้
9. เลือกช่องทางการจัดส่ง
10. เลือกวิธีการจัดส่ง มี 2 แบบ คือ Dropoff และ จัดส่งเอง
11. ถ้าต้องการส่งสรุปคำสั่งซื้อให้ลูกค้า ให้คลิก  สรุปคำสั่งซื้อ 

   หรือสามารถคลิก  บันทึก  ได้เลย
12. คลิก  copy  เพื่อคัดลอกคำสั่งซื้อทั้งหมดให้ลูกค้า แล้วคลิก  close 

 13. หากมีหมายเหตุ ให้ใส่รายละเอียดในช่องหมายเหตุ
14. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จ คลิก  บันทึก 
15. ในหน้าออเดอร์ สามารถแก้ไขชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ในหน้าออเดอร์ได้
16. หากต้องการแก้ไขข้อมูลของออเดอร์ ให้คลิก แก้ไข จากนั้นจะไปที่หน้าสร้างออเดอร์ 

    แล้วคลิก  บันทึก