เพิ่มตัวแทนจำหน่าย

#ตัวแทนจำหน่าย 23/04/2018


1. คลิก  +เพิ่มตัวแทนจำหน่าย 
2. ใส่รหัสตัวแทนจำหน่าย, ชื่อตัวแทนจำหน่าย, เลือก Tier , รูปแบบการขาย 
   ได้แก่ Dropship (ตัวแทนไม่สต็อก) หรือ ขายให้โดยตรง, และที่อยู่ของผู้ส่ง

   **ดูวิธีการสร้างขั้นของตัวแทน ได้ที่ การสร้างขั้นของตัวแทน3. หรือสร้าง Email (สำหรับให้ตัวแทนจำหน่าย log in เพื่อสร้างออเดอร์ด้วยตัวเอง) 

   แล้วคลิก  บันทึก 
4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลของตัวแทน ให้คลิกเลือกตัวแทนนั้น
5. คลิก แก้ไข เพื่อทำการแก้ไข้ข้อมูลของตัวแทน