สร้าง Supplier

#สินค้า 27/03/2018


       เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ขายและใส่ Supplier ในขั้นตอนการสร้างสินค้า ทำได้ 3 แบบ


แบบที่ 1


1. คลิก  เพิ่มSupplier 2. ใส่รหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย จากนั้นกด  บันทึก 
แบบที่ 2


1. ไปที่หน้า ผู้ติดต่อ แล้วเลือก  ผู้ขาย
2. สร้าง Supplier โดยคลิก  +ผู้ขายใหม่ 3. ใส่ข้อมูลของSupplier (รหัสผู้ขาย, ชื่อผู้ชาย, เบอร์โทรศัพท์,  อีเมล์, ที่อยู่ผู้ขาย, และ รายละเอียดเพิ่มเติม) แล้วคลิก  บันทึก 
        แบบที่ 3


1. คลิก  +สร้าง Supplier 2. จากนั้นก็ใส่ข้อมูล Supplier แล้วกด  บันทึก หากต้องการดูรายงานของ Supplier ให้คลิกไปที่ชื่อ Supplier ก็จะดูข้อมูลทั่วไปของ Supplier ได้เลย