จัดการหมวดหมู่ลูกค้า

#ลูกค้า 18/03/20181. ไปที่หน้า ผู้ติดต่อ
2. เลือกผู้ติดต่อเป็น ลูกค้า ในหน้าจัดการลูกค้า แล้วเลือก  จัดการหมวดหมู่ลูกค้า 
3. ในหน้าจัดการหมวดหมู่ลูกค้า สามารถเพิ่มหมวดหมู่ของลูกค้า โดยคลิก  +พิ่มหมวดหมู่ 
4. จากนั้นใส่ ชื่อหมวดหมู่ลูกค้า และ Description ตามต้องการ แล้วกด  บันทึก 
5. เลือกสินค้าให้กับแต่ละหมวดหมู่ลูกค้า โดยคลิก  จัดการราคาสินค้า 
6. ในหน้าจัดราคาสินค้าในหมวดหมู่ลูกค้า ให้คลิก  +เพิ่มสินค้า 
7. เลือกสินค้าที่ต้องการ ในวงเล็บคือราคา และใส่ราคาสำหรับลูกค้าในหมวดหมู่นี้ แล้วกด  บันทึก 


   ถ้าหากต้องการเพิ่มสินค้าทีละอย่างในหมวดหมู่สินค้า ให้คลิก  +พิ่มสินค้า 8. นอกจากนี้ยังเพิ่มสินค้าหลายอันพร้อมกันในหมวดหมู่ลูกค้า โดยใช้ Excel ได้ โดยคลิก  Import ด้วย Excel 9. สามารถเพิ่มหรือแก้ไขสินค้าด้วย Excel โดยใส่ราคาที่ต้องการให้ Column ของ custom_price เพื่อความสะดวกรวดเร็วอีกด้วย 


   แล้วกด  Import  file เข้ามา10. ถ้าต้องการลบสินค้าในหมวดหมู่ลูกค้านี้ ให้คลิกเครื่องหมายตามรูป
11. ถ้าต้องลบหมวดหมู่ลูกค้า โดยคลิก เครื่องหมายตามรูป
12. เลือกหมวดหมู่ลูกค้าจะอยู่ในขั้นตอนการสร้างออเดอร์