ลบค่าใช้จ่าย

#ค่าใช้จ่าย 27/08/2018


1. ไปที่หน้า ประวัติ2. เลือก ค่าใช้จ่ายทั่วไป3. เลือกค่าใช้จ่ายที่ต้องการลบ แล้วคลิกเครื่องหมาย  ลบ