ลบออเดอร์ (ที่ปิดแล้ว)

#ออเดอร์/รายการขาย 26/04/2018


1. เลือกฟิลเตอร์ ส่งของแล้ว
2. จากนั้นออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว จะแสดงขึ้นมา
   เมื่อค้นหาออเดอร์ที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิก  ลบ 
   ออเดอร์สีเทา คือ ออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว