ลบสินค้า

#สินค้า 30/01/2019


1. คลิกเมนู  “สินค้า”  และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการลบ

2. คลิก  ลบสินค้า