ลบสินค้า

#สินค้า 30/01/2019

1. เลือกเมนู   “สินค้า”  จากนั้นเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจะลบ


2. เลือกเมนู  ลบสินค้า