รายงานอย่างละเอียด

#รายงาน 24/04/2018


1. ไปที่หน้า รายงาน2. คลิก  รายงานอย่างละเอียด 
3. คลิกเลือกดูรายการแบบทั้งหมดหรือเฉพาะรายการที่ปิดแล้วได้

   **ยอดขายในสรุปรายสินค้า คือ ยอดขายที่หักส่วนลดแล้ว แต่ไม่รวมค่าส่ง    
4. คลิกเลือกดูรายงานแบบ ทั้งหมด รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวันได้
5. เลือกดูรายงานแบบช่วงเวลาได้ โดยใส่วันที่แล้วค้นหา
สรุปรายสินค้า

สามารถพิมพ์รายงานเป็นรูปแบบ Excel ได้ โดยคลิก  Export 
ยอดขายในแต่ละธนาคาร


 

ยอดขายจากช่องทางการติดต่อต่างๆ
เปรียบเทียบจำนวนชิ้นที่ขายได้ของแต่ละหมวดหมู่
จำนวนขิ้นจากช่องทางการติดต่อต่างๆเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละหมวดหมู่สินค้า


** คลิกแต่ละส่วนของวงกลม เพื่อดูเปอร์เซ็นต์อย่างละเอียด


ยอดขายแต่ละจังหวัด