พิมพ์ใบปะหน้า Drop off พร้อมกันหลายๆใบ

#ส่งของ 02/05/2019

1. เลือกเมนู ออเดอร์  จากนั้นเลือก 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า 
2.เลือก พิมพ์ทุกรายการ  ซึ่งอยู่ด้านขวา 

 จากนั้น เลือกปริ้นใบ Drop off / Flash Express 
3. จะได้ใบปะหน้าของพัสดุ Drop off พร้อมกันหลายๆใบ

* ขนาดใบในภาพ เป็นขนาด Sticker 4 x 6 

* สามารถตั้งค่าเปลี่ยนขนาดใบปะหน้า พัสดุ Drop off ได้ 
((Dropoff ) วิธีสร้างออเดอร์ / เลือกและปริ้นใบปะหน้าพัสดุหลายๆแบบ)