แก้ไขรายละเอียดสินค้า

#สินค้า 30/01/2019

  1. เลือกเมนู “สินค้า”  จากนั้นเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจะแก้ไข
2. เลือกเมนู  “แก้ไข” 
3. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก "บันทึก"