ค่าใช้จ่ายทั่วไป

#ค่าใช้จ่าย 27/03/2018


1. คลิก Shipnity แล้วเลือก  +ค่าใช้จ่าย   หรือคลิก  ลงค่าใช้จ่าย  ในหน้าแรก2. ลงค่าใช้จ่ายต้องคลิก ทั่วไป แล้วเลือก Supplier หรือ ผู้ขาย 

   ดูวิธีสร้าง Supplier ได้ที่ สร้าง Supplier3. จากนั้นเลือกหมวดหมู่ มีให้เลือก 3 หมวดหมู่ คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

   และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ4. ใส่ข้อมูลรหัสค่าใช้จ่าย ชื่อค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย(บาท) วันที่ และหมายเหตุ แล้วคลิก  บันทึก 5. สามารถดูข้อมูลของค่าใช้จ่ายได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือก ค่าใช้จ่ายทั่วไป