เติม Credit

#SMS / E-mail #เติมเครดิตผ่านระบบ 26/03/2018

เติมเงิน credit เพื่อที่จะ

- ส่ง SMS ข้อความละ 1.5 บาท (ข้อความละไม่เกิน 70 ตัวอักษร)
- จ่ายค่าส่งพัสดุ เช่น บริการ Dropoff ของไปรษณีย์ไทย เพื่อตัดเงินอัตโนมัติ


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า2. คลิก  เติม Credit 
3. เลือกจำนวน Credit จำนวนเงินที่โอน เบอร์โทรศัพท์ วัน/เวลาที่โอน ธนาคารที่โอนไป 

   แล้วแนบไฟล์รูปของหลักฐานการโอนเงิน จากนั้นคลิก  ยืนยันการโอนเงิน 

   เติมเงิน credit ได้ที่ เติมเงิน Credit
4. ดูเครดิคคงเหลือจากข้อมูลร้านค้า ได้ที่หน้า ตั้งค่า