ออเดอร์ที่ส่งแบบ Dropoff

#ส่งของ #ออเดอร์/รายการขาย 28/04/2018


1. คลิก  สร้างออเดอร์ 
2. ใส่ข้อมูลของลูกค้าและเพิ่มสินค้า
3. เลือกวิธีการส่งแบบ Dropoff แล้วคลิก  บันทึก 
4. เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว ให้คลิก ยืนยันการส่งของ
5. คลิก  ยืนยันการส่ง 
6. จากนั้นพิมพ์ใบส่ง Dropoff
7. นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์  แล้วระบบจะปิดรายการ ตัดเครดิต และบันทึกค่าส่งให้อัตโนมัติ 

   เมื่อไปรษณีย์นำของเข้าระบบแล้ว

   **ระบบ hold credit เอาไว้ 50 บาทต่อออเดอร์ที่กดยืนยันการส่ง8. เช็คเครดิตคงเหลือในข้อมูลร้านค้า ได้ที่หน้าตั้งค่า
ขั้นตอนการเติม Credit ไปที่ เติม Credit

เติมเครดิตได้ที่ เติมเงิน Credit

เช็คค่าส่ง ได้ที่  ค่าส่ง

เช็คสาขาไปรษณีย์ไทยที่รองรับระบบ Dropoff ได้ที่ สาขาที่รองรับ Dropoff