สร้างออเดอร์แบบ Preorder

#ออเดอร์/รายการขาย 22/04/2018


1. คลิก  สร้างออเดอร์ 
2. เลือกตั้งค่า Preorder และใส่ข้อมูลของลูกค้า
3. คลิก   เพิ่มสินค้า 


 
4. เลือกสินค้าที่ลูกค้าสั่งจอง แล้วคลิก  บันทึก 
5. ออเดอร์สีแดงคือ ออเดอร์แบบPreorder
6. เมื่อเลือกฟิลเตอร์ พรีออเดอร์ ก็จะแสดงเฉพาะออเดอร์แบบพรีออเดอร์ขึ้นมา
7. จากนั้นออเดอร์แบบ Pre-order ขึ้นมา