สร้างออเดอร์แบบ Preorder

#ออเดอร์/รายการขาย 26/04/2018


1. สร้างออเดอร์แบบ Preorder โดยคลิก  สร้างออเดอร์ 
2. เลือกตั้งค่า Preorder
3. ใส่ข้อมูลของลูกค้า
4. คลิก  เพิ่มสินค้า 
5. เลือกสินค้าที่ลูกค้าสั่งจอง
9. เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้คลิก  บันทึก 
10. ออเดอร์สีแดง คือ ออเดอร์แบบ Preorder
11. เมื่อเลือกฟิลเตอร์ พรีออเดอร์ ก็จะแสดงเฉพาะออเดอร์แบบพรีออเดอร์ขึ้นมา
14. ถ้าต้องการส่งข้อความเมื่อสินค้าเข้ามาให้ลูกค้า ไปที่หน้าตั้งค่า 

    แล้วเลือกเมนู  การส่ง SMS/Email 
15. เลือกตั้งค่า  ส่ง sms แจ้งเตือนลูกค้า ที่ preorder เอาไว้เมื่อสินค้ามีสต็อกแล้ว
16. ใส่ข้อความข้อความแจ้งสินค้าเข้า
17. คลิก  บันทึก 
เมื่อสินค้าเข้ามาแล้ว ส่ง SMS แจ้งเตือนลูกค้าและส่งสินค้าแบบ Dropoff ได้ โดยเติมเครดิตได้ที่ เติมเงิน Credit

ดูวิธีการเติมเครดิตได้ที่ เติม Credit

ดูวิธีการสร้างออเดอร์ที่ส่งแบบ dropoff ได้ที่ ออเดอร์ที่ส่งแบบ Dropof