คืนสินค้า

#ค่าใช้จ่าย #การคืนสินค้า/สินค้าชำรุด 27/03/2018


1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย 
2. เลือก คืนสินค้า3. จากนั้นค้นหาออเดอร์ที่ต้องการคืนของ โดยคลิก  ค้นหา 
4. ใส่เลขออเดอร์หรือข้อมูลลูกค้า แล้วกด  ค้นหา 
5. จากนั้นจะมีออเดอร์ให้เลือก คลิกที่ออเดอร์นั้น แล้วเลือกจำนวนที่คืน และสินค้าเสียหาย 

   แล้วคลิก บันทึก 
5. ใส่วันที่ทำการคืนสินค้า ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้ใส่ในช่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(บาท) และหมายเหตุ 

   แล้วกด  บันทึก 
6. สามารถดูการคืนของได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู คืนของ 

   ** ไม่สามารถแก้ไขหรือลบออเดอร์ที่คืนของไปแล้ว