การใช้งานสำหรับตัวแทนจำหน่าย

#ตัวแทนจำหน่าย 22/04/2018


    สำหรับออเดอร์ที่ต้องการให้ตัวแทนสร้างออเดอร์ด้วยตัวเอง


รูปแบบการขาย : Dropship


1. เมื่อตัวแทนจำหน่าย log in เข้าสู่ระบบด้วย email, password ที่ร้านสร้างให้แล้ว
  สร้างออเดอร์ โดยคลิก  สร้างออเดอร์ 
2. ใส่ข้อมูลของลูกค้า
3. คลิก  เพิ่มสินค้า  จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วคลิก  บันทึก 
   

   **ถ้าเลือกไม่ให้ตัวแทนเห็นสต็อกสินค้าของร้าน ระบบจะขึ้นแค่ มีของ/ไม่มีของ 

      ในหน้าจัดการสินค้าของตัวแทน
4. เมื่อลูกค้าโอนเงินให้ตัวแทนแล้ว (ยอดขาย) ตัวแทนแจ้งโอนเงินของลูกค้า 

   โดยคลิก แจ้งโอนเงิน
   แล้วตัวแทนก็แจ้งโอนเงินให้เจ้าของร้าน (ยอดชำระ)
       - ยอดขาย คือ ยอดที่ลูกค้าของตัวแทนต้องจ่ายให้ตัวแทน
       - ยอดชำระ คือ ยอดที่ตัวแทนต้องจ่ายให้กับร้านค้า
5. จากนั้นปุ่มแจ้งชำระให้ร้านค้าจะขึ้นมาให้กด เมื่อตัวแทนโอนเงินค่าสินค้าให้กับ

     ทางร้านค้าแล้ว ให้กดปุ่มแจ้งโอนเงิน(ให้ร้านค้า)
6. ตัวแทนใส่ข้อมูลการโอนเงินให้เจ้าของร้าน แล้วคลิก  บันทึก 
7. จากนั้นร้านค้าจะได้รับการแจ้งเตือน และสามารถ Accept หรือ Reject  

   การแจ้งโอนนั้นได้
8. เมื่อร้านค้าส่งของและปิดรายการแล้ว ตัวแทนสามารถดูประวัติออเดอร์ของตัวเองได้ที่

   หน้า 'ประวัติ'
รูปแบบการขาย : Direct


1. เมื่อตัวแทนจำหน่าย log in เข้าสู่ระบบด้วย email, password ที่ร้านสร้างให้แล้ว
  สร้างออเดอร์ โดยคลิก  สั่งซื้อ 
2. ใส่ชื่อสำหรับจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่ง
   เลือกสินค้า แล้วคลิก  บันทึก 
3. เมื่อตัวแทนโอนเงินให้ร้านค้าแล้ว จะต้องแจ้งโอนเงิน โดยคลิก แจ้งโอนเงิน (ให้ร้านค้า)
4. เลือกธนาคาร บันทึก( เช่น ยอดโอน) วันเวลา แล้วคลิก  บันทึก 
5. ส่วนทางเจ้าของร้านจะตรวจหลักฐานการโอนเงิน แล้วคลิก accept หรือ reject
** ออเดอร์สีฟ้า คือ ออเดอร์ของตัวแทน