สร้างสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่านไฟล์ Excel

#สินค้า #Excel 02/08/2018


1. ไปที่หน้า สินค้า
2. คลิก Import/Export สินค้า
3. ถ้าต้องการเพิ่มสินค้า ไปที่ รายละเอียดสินค้า แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า
4. เลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel 
5. เว้นช่อง column id ไว้ แล้วใส่รายละเอียดสินค้าตาม Column นอกจากนี้ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าก็ทำได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้ทำการ Save file


   **รหัสสินค้าสินค้าหลักและสินค้าย่อย จะต้องไม่ซ้ำกัน

   **ห้ามแก้ไขชื่อ Column (Row แรก) เพราะจะทำให้การ Import ผิดพลาด
   **ควร Import ไฟล์ที่ทำการเพิ่มสินค้า (มี row ที่ Column id เว้นว่างไว้) เพียง 1 ครั้ง ถ้า Import
อีกรอบ จะทำให้มีสินค้าซ้ำ
6.จากนั้นอัพโหลดโดยการเลือกไฟล์  แล้วคลิก  Import 
7. ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่หน้า สินค้า