ออเดอร์เกินกำหนดชำระ

#ออเดอร์/รายการขาย 26/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. เลือกเมนู  การสร้างรายการ 
3. ใส่ระเวลาที่จองสินค้า แล้วคลิก  บันทึก 
4. เลือกเมนูฟิลเตอร์ ยังไม่โอนเกิน วัน5. จากนั้นออเดอร์ที่เกินกำหนดชำระ 3 วันจะขึ้นมา พร้อมกับปุ่ม  ลบทุกรายการ