ออเดอร์เกินกำหนดชำระ

#ออเดอร์/รายการขาย 26/04/2018

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า2. เลือกเมนู  การสร้างรายการ 3. ใส่ระเวลาที่จองสินค้า แล้วคลิก  บันทึก 


4. เลือกเมนูฟิลเตอร์ เกินกำหนดชำระ วัน5. จากนั้นออเดอร์ที่เกินกำหนดชำระ 3 วันจะขึ้นมา พร้อมกับปุ่ม  ลบทุกรายการ