การสร้างรายการ

#ตั้งค่าทั่วไป 04/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า2. เลือกเมนู  การสร้างรายการ 
3. ข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ ใส่ข้อความ เช่น บัญชีธนาคารของร้าน    แล้วข้อความสำหรับสรุปคำสั่งซื้อ จะอยู่ในคำสั่งซื้อในหน้าออเดอร์ที่จะ copy ส่งให้ลูกค้า4. ข้อความสำหรับส่งลิงค์ให้ลูกค้า
    พร้อมกับเลือกตั้ง ใช้งานลิงค์สำหรับให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดแจ้งโอนเงินด้วยตัวเอง 

    จากนั้นจะมีเมนูให้เลือก
    

            ในขั้นตอนการสร้างออเดอร์แบบใช้ Link

     ให้ลูกค้าแนบหลักฐานการโอนเงินในลิงค์
      
- บังคับกรอกช่องเบอร์โทรศัพท์ในลิงค์


            


            เลือกแสดงลิ้งค์ในคำสั่งซื้อ
      - แสดงข้อความสรุปคำสั่งซื้อ ในข้อความสำหรับส่งลิงค์
5. ตั้งค่ารายการ ในสร้างรายการ    - เปิดใช้ขั้นตอนแพ็คของ เป็นขั้นตอนในหน้าออเดอร์ คือ รอเลขพัสดุ (แพ็คแล้ว) พร้อมกับปิดรายการ
    - ต้องยืนยันการโอนเงินหลังแจ้งโอนเงินทุกครั้ง เป็นขั้นตอนในหน้าออเดอร์ คือ ตรวจหลักฐานการโอนเงิน6. สร้างออเดอร์แบบ Preorder ใส่วันสำหรับการจองสินค้าไม่เกินกี่วันตามต้องการ7. เลือกรูปแบบของการเรียงออเดอร์ 
8. เมื่อตั้งค่าการสร้างรายการเรียบร้อย แล้วคลิก  บันทึก