วิธีตั้งค่าและใช้งานระบบขายหน้าร้าน POS

#ผู้ใช้งาน #ระบบขายหน้าร้าน POS 03/04/2018


1. Log in โดยใช้ตำแหน่งผู้ใช้งานเป็น ขายหน้าร้าน เพื่อเข้าสู่ระบบ POS

  ดูวิธีการสร้างผู้ใช้งานเป็นขายหน้าร้าน ได้ที่ จัดการผู้ใช้งาน2. คลิก  เพิ่มสินค้า  หรือ SCAN BARCODE  (ถ้าสินค้ามี Barcode)3. เลือกประเภทของราคาขาย มี 2 แบบ คือ ราคาปลีก และ ราคาส่ง 4. ถ้าใช้วิธีเพิ่มสินค้า ให้คลิกเลือกสินค้า โดยค้นหาจากชื่อสินค้า5. การชำระเงินแบบ POS สามารถชำระโดย CASH หรือ CREDITCARD6. ช่อง ส่วนลดเพิ่มเติม เพื่อลดราคาให้ลูกค้าอีกด้วยเพียงใส่ตัวเลขลงไป
7. เมื่อเพิ่มสินค้าเสร็จแล้ว ให้คลิก  จ่ายเงิน 

8. เมื่อรับเงินมาแล้ว ให้ใส่จำนวนเงินในช่อง รับเงิน แล้วระบบจะคำนวณเงินทอนให้ จากนั้นคลิก  บันทึก