จัดการตำแหน่งผู้ใช้งาน

#ผู้ใช้งาน 26/03/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า2. คลิก  จัดการตำแหน่งผู้ใช้งาน 3. คลิกเลือกตำแหน่งผู้ใช้งานที่ต้องการตั้งค่า ทางระบบจะมีตำแหน่งผู้ใช้งานเริ่มต้น 3 อัน 

   ได้แก่ Owner, Employee, Admin4. สร้างตำแหน่งใหม่ๆ นอกจาก Owner, Employee, Admin ได้ด้วย 

   โดยคลิก  +เพิ่มตำแหน่ง 5. ใส่ชื่อตำแหน่ง แล้วคลิก  บันทึก 6. คลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการตั้งค่า ก็จะสามารถเลือกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละตำแหน่งได้ 

   แล้วคลิก  บันทึก 

    ** ดูวิธีการจัดการผู้ใช้งาน ได้ที่ จัดการผู้ใช้งาน