พิมพ์ทุกรายการ

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 23/04/2018


เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ใบแปะกล่องพัสดุ


1. เลือกเมนู โอนแล้ว + ยังไม่พิมพ์ จากนั้นออเดอร์ที่แจ้งโอนเงินแล้ว 

  แต่ออเดอร์ที่สถานะยังไม่ได้พิมพ์ จะโชว์ขึ้นมา
2. คลิก  พิมพ์ทุกรายการ 
3. รูปแบบการพิมพ์ มี 2 แบบ คือ แบบที่อยู่  + ใบเสร็จ และ แบบที่อยู่ + รายการสินค้า
- แบบที่อยู่  + ใบเสร็จ
- แบบที่อยู่ + รายการสินค้า
4. จากนั้นสถานะออเดอร์จะเป็นพิมพ์แล้ว