พิมพ์ทุกรายการ

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 23/03/2018

         

       ปุ่มพิมพ์ทุกรายการช่วยให้คุณประหยัดเวลาในพิมพ์ใบแปะกล่องได้มากขึ้น 


1. คลิก เลือกดูออเดอร์2. เลือก 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า
3. จากนั้นจะมีปุ่ม  พิมพ์ทุกรายการ  ขึ้นมา
4. เลือกแบบที่ต้องการจะพิมพ์ มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ ที่อยู่+ใบเสร็จ, ที่อยู่ + รายการสินค้า

   และ ที่อยู่ 16 ช่อง
- แบบ ที่อยู่+ใบเสร็จ 
- แบบ ที่อยู่ + รายการสินค้า
- แบบ ที่อยู่ 16 ช่อง


 

5. หากยังไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จและใบแปะกล่อง และต้องการให้สถานะออเดอร์เป็น 

   พิมพ์ชื่อที่อยู่ / ใบเสร็จ แล้วคลิก  Mark all as Printed 

   ถ้าสั่งพิมพ์ไปแล้ว ให้คลิก Mark all as Printed  อีกครั้ง