พิมพ์ใบส่ง Dropoff

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 23/04/2018

**สามารถดูขั้นตอนการส่งแบบ Dropoff ได้ที่ การส่งแบบ Dropoff 


1. คลิก  สร้างออเดอร์ 


 

2. เลือกวิธีการจัดส่งแบบ Dropoff แล้วคลิก  บันทึก 
3. หลังจากแจ้งโอนเงินแล้ว แล้วคลิก ยืนยันการส่งของ (ออเดอร์ต้องมีการแจ้งโอนเงินแล้ว)
4. คลิก  ยืนยันการส่ง 
5. คลิก  พิมพ์  โดยการพิมพ์ใบส่ง Dropoff มี 2 แบบ 

   คือ แบบใบส่ง Dropoff และ แบบใบส่ง Dropoff + ใบเสร็จ
6. ตัวอย่างใบส่ง Dropoff ที่แปะกล่องพัสดุได้เลย

   **สามารถดูวิธีการตั้งค่าขนาดใบส่ง Dropoff ได้ที่ ตั้งค่าใบเสร็จ / ใบแปะกล่องส่งของ