พิมพ์ใบกำกับภาษี

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 23/04/2018


1. หลังจากลูกค้าแจ้งโอนเงินแล้ว ให้คลิก  พิมพ์ 
2. คลิกเลือก ใบกำกับภาษี
3. ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน มี 2 แบบ คือ ต้นฉบับ และ สำเนา


- แบบต้นฉบับ
- แบบสำเนา
4. จากนั้นคลิก  print