พิมพ์ใบกำกับภาษี

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 03/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า แล้วเลือกเมนู  ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบส่งของ 

 2. ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี3. ในขั้นตอนการสร้างออเดอร์ ให้เลือก ออกใบกำกับภาษี
4. จากนั้นคลิก  พิมพ์ 
5. แล้วเลือก ใบกำกับภาษี
6. คลิก  Print 

ตัวอย่างของใบกำกับภาษีของ Shipnity