พิมพ์ใบเสร็จและใบแปะกล่องพัสดุ

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 23/04/2018


1. คลิก  พิมพ์ 
2. เลือกแบบที่ต้องการพิมพ์ มี 3 แบบ คือ แบบที่อยู่, แบบใบเสร็จ, และ แบบที่อยู่ + ใบเสร็จ- แบบใบเสร็จ- แบบที่อยู่ + ใบเสร็จ3. จากนั้นสถานะออเดอร์จะเป็นพิมพ์แล้ว
4. หากต้องการแก้ไขข้อมูลและพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ให้ตั้งค่าในหน้าข้อมูลร้านค้าที่เมนู ตั้งค่าใบเสร็จ
   แล้วเลือก เปลี่ยนสถานะรายการจากพิมพ์แล้ว เป็น พิมพ์ เมื่อแก้ไข