ตั้งค่าใบเสร็จ / ใบแปะกล่องส่งของ

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ #ตั้งค่าทั่วไป 23/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก ตั้งค่าใบเสร็จ
3. เลือกขนาดใบแปะกล่อง Dropoff มี 2 แบบ คือ Letter และ A5
4. ตั้งค่า ดังนี้

   - เปลี่ยนสถานะรายการจากพิมพ์แล้ว เป็น พิมพ์ เมื่อแก้ไข ในขั้นตอนการจัดการออเดอร์
   - แสดง Tag ลูกค้าในใบเสร็จ
   - แสดง หมายเหตุ ในใบเสร็จ
   - แสดง หมายเหตุ ในใบเสร็จ
   - แสดงบาร์โคดของ Order (สำหรับสแกนเพื่อค้นหา Order ในระบบ)
5. ตั้งค่าขนาดฟ้อนท์ของที่อยู่ในใบแปะกล่อง และ ขนาดรูปภาพสินค้าในใบเสร็จ 

   มี 2 ขนาด คือ ใหญ่ และ เล็ก
6. ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้วคลิก  บันทึก