ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบแปะกล่องส่งของ

#ตั้งค่าเอกสาร/การพิมพ์ 04/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า2. เลือกเมนู  ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบส่งของ 3. ถ้าไม่ต้องการใช้รูปแบบใบเสร็จและใบส่งของของระบบ 

   สามารถแก้ไข้หน้าตาใบต่างๆได้ในหน้านี้


    ใบกำกับภาษี    ใบปะหน้ากล่องพัสดุ   ใบเสร็จ
4. ต่อไปตั้งค่าใบส่งของและใบเสร็จ ดังนี้
5. สามารถเลือกขนาดฟ้อนท์ที่อยู่และขนาดรูปภาพสินค้าในใบเสร็จได้ 

   มี 2 แบบ คือ เล็ก และ ใหญ่
6. ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับใบกำกับภาษี
7. เมื่อตั้งค่าข้อมูลของใบเสร็จและใบส่งของเรียบร้อย แล้วคลิก  บันทึก