รายงานทั่วไป

#รายงาน 24/04/2018


1. ไปที่หน้า รายงาน
2. เลือกดูรายงานแบบรายปีและรายเดือนได้ โดยคลิกที่ ปี หรือ เดือน

     **ยอดขายรวม คือ ยอดขายที่ลูกค้าจ่ายให้กับร้านค้า ที่หักส่วนลดและรวมค่าส่งทั้งหมดแล้ว
3. เลือกรายงานแต่ละวันได้ โดยคลิกที่ชื่อเดือนนั้นๆ