การจัดส่ง/ค่าส่ง

#ตั้งค่าทั่วไป #ส่งของ 03/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า 2. เลือกเมนู  การจัดส่ง / ค่าส่ง 
3. คลิก  +เพิ่มวิธีคิดค่าส่ง 4. เลือกการจัดส่ง แล้วเลือกวิธีคิดค่าส่ง คือ คิดตามราคา คิดตามจำนวนหรือคิดตามน้ำหนัก
5. จากนั้นคลิก  บันทึก  
6. สามารถเปลี่ยนวิธีการคิดค่าจัดส่งได้ แล้วกด  บันทึก 7. จากนั้นคลิกเลือก วิธีการจัดส่ง


** การคิดตามราคา มีขั้นตอนเหมือนกับการคิดตามน้ำหนัก และการคิดตามจำนวน8. ในหน้าคิดค่าส่ง ให้ตั้งค่าราคาค่าส่งของให้กับออเดอร์ เมื่อออเดอร์มูลค่าไม่เกิน โดยคลิก  +ราคา 
9. สร้างระบบราคาของค่าส่งของ โดยใส่ราคาของมูลค่าออเดอร์ไม่เกิน และราคาที่เป็นค่าส่งของ 

   แล้วคลิก  บันทึก 
10. หากต้องการลบระดับของค่าส่งของ ให้คลิก เครื่องหมายตามรูป