ตั้งค่าการส่ง SMS / Email

#SMS / E-mail 23/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า2. คลิก  ตั้งค่าการส่ง SMS / Email 
3. เติมเครคิต SMS เพื่อส่ง SMS ข้อความละ 1.5 บาท (ข้อความละไม่เกิน 70 ตัวอักษร) 

   โดยคลิก  เติม Credit SMS 

   **ดูวิธีการเติมเงิน ได้ที่ เติม Credit
4. เลือกตั้งค่า ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ และ ส่ง Email อัตโนมัติ 

   เมื่อปิดรายการที่มีอีเมล์ ตามต้องการ
5. ใส่ข้อความในช่องข้อความ sms พร้อมกับเลขพัสดุของลูกค้า จะอยู่ต่อท้ายข้อความนี้ 

   แล้วคลิก  บันทึก 
   เมื่อรวมแล้วข้อความละไม่เกิน 70 ตัวอักษรต่อราคา 1.5 บาท
   หมายเหตุ: ถ้าจะใช้ข้อความของระบบ ให้เว้นว่างไว้