การสร้างขั้นของตัวแทน

#ตัวแทนจำหน่าย 23/04/2018

การสร้าง Tier เป็นการสร้างขั้นให้ตัวแทน เพื่อแยกสินค้า และตั้งราคาตามระดับของตัวแทน


              1. คลิก  +New Tier 
2. ใส่ชื่อTier แล้วคลิก  บันทึก 3. คลิกเลือกชื่อ Tier ที่ต้องการ
4. เลือกสินค้าและตั้งราคาให้กับตัวแทนจำหน่าย โดยคลิก  +เพิ่มสินค้า 
5. เลือกสินค้าและใส่ราคาสำหรับตัวแทน แล้วคลิก  บันทึก 
6. อีกวิธีการเพิ่มสินค้าใน tier ด้วย Excel โดยคลิก  Import ด้วย Excel 
7. ทำตามขั้นตอน เริ่มจาก Export File โดยคลิก  Export to Excel 
8. ใส่ราคาสำหรับตัวแทนให้สินค้า ใน column reseller_price
9. จากนั้นอัพโหลดไฟล์ แล้วคลิก  Import 
10. หากต้องการลบสินค้าใน Tier ให้คลิกตามรูป
11. เมื่อเพิ่มสินค้าหรืออัพเดทใน Tier เสร็จแล้ว ให้คลิก  อัพเดทตัวแทน  ทุกครั้ง

   เพื่อบันทึกข้อมูลของ Tier