จัดการผู้ใช้งาน

#ผู้ใช้งาน 23/04/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า
2. คลิก  จัดการผู้ใช้งาน 
3. คลิก  เพิ่มผู้ใช้งาน 
   ( ในวงเล็บคือ จำนวนผู้ใช้งาน )
4. เพิ่มuserหรือผู้ใช้งาน โดยใส่ Emailและ password แล้วคลิก  สร้างผู้ใช้งาน 
5. เลือกตำแหน่งให้กับผู้ใช้งาน ได้แก่ Owner, Admin, Employee แล้วคลิก  บันทึก 
6. สามารถตั้งค่าของ Employee โดยเลือก ให้ Employee กดพิมพ์ทีละหลายๆ ออเดอร์ได้
7. หากต้องการลบผู้ใช้งาน ให้คลิก  ลบ