เพิ่ม/จัดการผู้ใช้งาน

#ผู้ใช้งาน 26/03/2018


1. ไปที่หน้า ตั้งค่า แล้วเลือก  จัดการผู้ใช้งาน 2. สร้างตำแหน่งใหม่ได้ โดยคลิกที่  เพิ่มผู้ใช้งาน (_/_) 3. ส่ E-mail และ Password แล้วคลิก  สร้างผู้ใช้งาน 4. เลือก ROLE ได้แก่ Owner, Employee, Admin, ขายหน้าร้าน (ระบบ POS) 

   ให้กับ USER แล้วกด  บันทึก 


 ** สามารถสร้างตำแหน่งผู้ใช้งาน และตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูล โดยไปที่ จัดการตำแหน่งผู้ใช้งาน